Inhoud training

Tijdens de training werk ik met het boek 'Gevallen in de armen van God' van Megan Don, dat is gebaseerd op het boek 'de Innerlijke Burcht' van Teresa van Avila. Teresa van Avila was een non die leefde in Spanje, van 1515 tot 1582. Als non zocht ze naar oprechte ontwikkeling van de Ziel. Ze beschrijft de Ziel als innerlijke burcht. Teresa toont ons een weg om onze innerlijke burcht binnen te gaan. De Burcht heeft zeven verblijven die we in de training zullen verkennen. Elk verblijf symboliseert een stadium van ontwikkeling en zelfontdekking en leer je bepaalde (schaduw)kanten en rolpatronen van jezelf onder ogen te zien. Er wordt geen speciale religieuze achtergrond gevraagd, de oefeningen zijn universeel van aard. Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training. Door middel van uitwisselen van ervaringen, meditatie en de teksten uit het bovenstaande boek verkent ieder zijn eigen innerlijke Burcht.Praktijk voor Coaching en Mindfulness - Evelyn Brouwer - tel. 06-42647401