Voor wie

Vragen die zich hiervoor goed lenen zijn:

 ik pieker veel
 ik moet altijd zoveel van mezelf
 ik vind het moeilijk mijn gevoelens te uiten
 ik ga voortdurend over mijn eigen grenzen heen
 ik vind het moeilijk om voor mezelf op te komen

Coaching en/of counseling is geen vervanging van een specialisatie, maar kan een inzicht gevende aanvulling zijn op het werk van een (bedrijfs)arts, huisarts, fysiotherapeut etc.

Voor wie niet
Coaching en/of counseling is niet geschikt voor mensen die lijden aan ernstige psychiatrische achtergrond, verslaving(en) en dwangmatige gedragingen.Praktijk voor Coaching en Mindfulness - Evelyn Brouwer - tel. 06-42647401