Wat heeft het mij gegeven

Tijdens een flinke crisis in mijn leven was er een moment waarop alles om me heen leek weg te vallen. Alles waar ik zo mijn best voor had gedaan viel uit elkaar. Met behulp van het boek van Teresa van Avila (dat veel raakvlakken heeft met Psychosynthese) ben ik uit het diepe dal gekomen. Dit heeft mij geholpen om mijn crisis te doorleven en er niet voor weg te lopen. Door bepaalde (schaduw)kanten en rolpatronen van mezelf onder ogen te komen en door te werken leerde ik geleidelijk aan meer contact te maken met mijn Ziel. Ik kwam tot het besef dat persoonlijke vrijheid niet buiten mijzelf maar in mijzelf ligt! Deze waardevolle ervaring wil ik graag doorgeven aan anderen.
Praktijk voor Coaching en Mindfulness - Evelyn Brouwer - tel. 06-42647401