De training Zelfcompassie gaat over vriendelijk leren worden voor jezelf. Hoe zou het zijn als jij jezelf anders leert behandelen, als je je eigen goede vriend(in) wordt? Voor anderen zijn we vaak veel vriendelijker en zorgzamer dan voor onszelf. Zolang je aan je eigen hoge eisen kunt voldoen lijkt alles goed te gaan. Maar als het even tegenzit, zijn we vaak heel kritisch naar onszelf. Vaak geven we onszelf dan op de kop juist in situaties die al moeilijk zijn. De prijs hiervan is verlies aan plezier en soms klachten als verbittering, piekeren, angst, somberheid etc.

Als je niet kan thuiskomen bij jezelf, waar kan je dan wel thuiskomen?

Het belangrijkst is dat je jezelf op de eerste plaats zet, dit is waar Zelfcompassie over gaat. Als je jezelf waardeert en accepteert is dat de sleutel tot positieve verandering. Pas wanneer je goed voor jezelf zorgt kun je ook goed voor anderen zorgen, ook al denken we vaak dat het andersom hoort te gaan. Uit onderzoek blijkt dat wij, als wij vriendelijker en zorgzamer met onszelf omgaan, we veel veerkrachtiger en emotioneel sterker in het leven staan.

Compassie is liefde die pijn ontmoet
en liefdevol zorg draagt


Zoek je

  • milder worden voor jezelf
  • positieve, steunende houding voor jezelf leren ontwikkelen
  • jezelf meer leren accepteren en waarderen zoals je bent
  • minder last hebben van zelfkritiek (je innerlijke criticus)
  • beter leren omgaan (toelaten) van pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens
  • herkennen van je eigen verzet tegen pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens
  • spiritueel bewustzijn ervaren
  • herkennen van identificatie (=samenvallen) en leren dis-identificeren (=niet samenvallen) met de  inhoud van je geest (drukke gedachten en beklemmende emoties), rolpatronen en je lichaam

Inhoud training

A star can’t shine without darkness!

Zelfcompassie is officieel een vervolgtraining op Mindfulness omdat Mindfulness het fundament is voor Zelfcompassie. Het is wenselijk om enige ervaring te hebben met Mindfulness c.q. meditatie om de training Zelfcompassie te kunnen begrijpen en eigen te maken.Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.

In de training Zelfcompassie wordt verdiepend gewerkt met een variatie aan oefeningen, die je helpen om vriendelijk naar jezelf te kijken, goed voor jezelf te zorgen en positieve veranderingen in gang zetten. Je leert jezelf op te vangen en te troosten en kalmeren.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. contact maken met een veilige plek in jezelf, compassie voor je lichaam, de werking van de emotieregulatiesystemen, omgaan met je innerlijke criticus, zorg dragen voor moeilijke emoties, compassie voor anderen, drama- en winnaarsdriehoek, spiritualiteit. Er is veel ruimte voor uitwisseling, maar het proces is individueel binnen een veilige groep.

Je zult meer uit de training halen als je ook thuis oefent, liefst dagelijks. Dit kost ongeveer 20-30 minuten per keer, 6 dagen per week. Je zult meer uit de training halen als je ook thuis oefent, liefst dagelijks. Dit kost ongeveer 20-30 minuten per keer, 6 dagen per week. Zelfcompassie kan je vooral leren door er dagelijks mee bezig te zijn. Daarnaast ontvang je wekelijks een hand-out en te downloaden geluidbestanden om thuis te oefenen.


Mogelijkheden

De training Zelfcompassie kan evenals Mindfulness ook gegeven worden in een groep, together of individueel. Deze training kan niet online worden gevolgd.