De training Soul-searching is een verdiepende training en geschikt voor iedereen die interesse heeft om zich in spiritualiteit te verdiepen en te ontwikkelen.

Ieder mens is uniek en wordt geboren met een eigen authentieke Zelf, je ware natuur (Ziel/Hogere Zelf). Het is je eigen spirituele, onsterfelijke kant die al volmaakt is van zichzelf. Je kunt het vergelijken met ‘goud dat in gesteente zit’. Het is een belangrijk onderdeel van je spirituele pad om erop te vertrouwen dat jouw essentie ‘goud’ is (ware liefde, innerlijke vrede, vreugde) en ook het ‘goud’ in anderen te zien.

Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.

– Eckhart Tolle-

Naast een spirituele kant hebben wij ook een persoonlijkheid (ego). Onze persoonlijkheid wordt gevormd door alles wat we gedurende ons leven hebben meegemaakt. Velen hebben geleerd zich aan te passen aan de wensen en eisen uit onze opvoeding, sociale omgeving, culturele achtergronden etc. We gaan op zoek naar liefde, erkenning, eigenwaarde, geluk en veiligheid buiten onszelf. Zolang aan deze voorwaarden voldaan worden (leuke baan, relatie, vriendschappen etc.) is er helemaal niets aan de hand. Maar als door omstandigheden (bijv. verlies van baan, scheiding, ziekte) daar niet meer aan voldaan kan worden ontstaat er een crisis van binnenuit. Dit kan zorgen voor veel innerlijke onrust, gevoel van leegte, (emotionele) beknelling, angst voor afwijzing, zelfafwijzing etc.

A star can’t shine without darkness!

– unknown –

Inhoud training

Psychosynthese gaat ervan uit dat ieder mens bestaat uit een BODY, MIND en SOUL. De training Soul-searching heeft als doel het herkennen van je ware natuur (Ziel/Hogere Zelf), die al volmaakt is van zichzelf maar volledig bedekt wordt door onze persoonlijkheid (ego). De weg om dichterbij je ware natuur te komen begint bij aanwezig zijn in het hier-en-nu door te oefenen in ontspannen leren ‘ZIJN’ met alles wat je op dit moment ervaart, zonder daar iets aan te veranderen én zonder te oordelen. Je zoomt als het ware even uit en kijkt als waarnemer naar je huidige ervaring: je hebt gedachten, gevoelens, rolpatronen en een lichaam MAAR je bént deze niet! Je bent de waarnemer, die helder kijkt naar alles wat je denkt én liefdevol is voor alles wat je voelt. Het lijden begint wanneer we denken dat we onze gedachten, gevoelens, rolpatronen en ons lichaam zijn, en het ‘goud’ eronder vergeten. Dat we ook liefde zijn. Door dit in te zien en te ervaren ga je meer leven vanuit innerlijke rust én met meer vriendelijkheid voor jezelf en anderen!! Waarden die van binnenuit gevoeld gaan worden.

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi –

Zoek je

  • Herkennen van je ware natuur (Ziel/Hogere Zelf)
  • Herkennen van identificatie (=samenvallen) met de inhoud van je geest (drukke gedachten en beklemmende emoties), rolpatronen en je lichaam
  • Leren dis-identificeren (=niet samenvallen) met de inhoud van je geest (drukke gedachten en beknellende emoties), rolpatronen en je lichaam
  • Omgaan met pijnlijke, (beknellende) emoties en je verzet hiertegen herkennen

Tijdens de training werken we met het boek ‘Gevallen in de armen van God’ van Megan Don, dat is gebaseerd op het boek ‘de Innerlijke Burcht’ van Teresa van Avila. Dit boek geeft op een heldere, liefdevolle manier de innerlijke weg naar de Ziel weer, waarbij ik persoonlijk ‘God’ meer zie als de universele (Goddelijke) Bron waarmee iedereen verbonden is. Daarnaast zullen we werken met eenvoudige meditaties, bewustwording- en visualisatie-oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld om los te komen van beperkende banden van onze persoonlijkheid (ego) en vertrouwen te ontwikkelen dat je naast je persoonlijkheid (ego) ook een ware natuur hebt (Ziel/Hogere Zelf). Door dit in te zien ervaar je meer innerlijke rust en persoonlijke vrijheid. Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.