De training Zelf-liefde is een verdiepende training en geschikt voor iedereen die interesse heeft om Je-Zelf meer te ‘ont-wikkelen’. Deze vervolgtraining op Zelfcompassie is in ontwikkeling.

Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.

– Eckhart Tolle-

A star can’t shine without darkness!

– unknown –

You are not a drop in the ocean.

You are the entire ocean, in a drop

– Rumi –

Inhoud training

In de training Zelf-liefde wordt verdiepend gewerkt met een variatie aan oefeningen, die je helpen om meer zelfliefde te ontwikkelen.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. innerlijk kind, spiegelwerk, vergeving, spiritualiteit. Er is veel ruimte voor uitwisseling, maar het proces is individueel binnen een veilige groep.

Je zult meer uit de training halen als je ook thuis oefent, liefst dagelijks. Dit kost ongeveer 20-30 minuten per keer, 6 dagen per week. Zelf-liefde kan je vooral leren door er dagelijks mee bezig te zijn. Daarnaast ontvang je wekelijks een hand-out en te downloaden geluidbestanden om thuis te oefenen.

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi –


Zoek je

  • Ontwikkelen van meer zelfliefde
  • Herkennen van identificatie (=samenvallen) en leren dis-identificeren (=niet samenvallen) met de inhoud van je geest (drukke gedachten en beklemmende emoties), rolpatronen en je lichaam
  • Omgaan en toelaten van pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens
  • Herkennen van je eigen verzet tegen pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens

Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.