De training Soul-searching is een verdiepende training en geschikt voor iedereen die interesse heeft om zich in spiritualiteit te verdiepen en te ontwikkelen. In de training word je bewust dat er een groot verschil zit tussen wie je in oorsprong was en wie je geworden bent. In je volwassen leven zijn die 2 sporen uit elkaar gaan lopen. Door opvoeding en opleiding zijn wij geïdentificeerd geraakt met onze persoonlijkheid. Het doel van de training is om je weer in contact te brengen met je ware natuur; dat wat je in oorsprong bent.

Je ware natuur: ieder mens is uniek en wordt geboren met een eigen authentieke Zelf, oftewel je ware natuur. Andere namen zijn hiervoor zijn Ziel, Hogere Zelf, Boeddha-natuur etc. Het is je eigen spirituele, onsterfelijke kant die al volmaakt is van zichzelf. Je kunt het vergelijken met ‘goud dat in gesteente zit’. Het is een belangrijk onderdeel van je spirituele pad om erop te vertrouwen dat jouw essentie ‘goud’ (ware liefde, innerlijke vrede, vreugde) is.

Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.

– Eckhart Tolle-

Je persoonlijkheid: hierin speelt een lichaam met gedachtes en gevoelens een soort rol, dat beschouw je als je ‘ego’, als jezelf. Onze persoonlijkheid wordt gevormd door alles wat we gedurende ons leven hebben meegemaakt. Van jongs af aan leren we ons aan te passen aan de wensen en eisen uit onze opvoeding, sociale omgeving, culturele achtergronden etc. We gaan op zoek naar liefde, erkenning, eigenwaarde, geluk en veiligheid buiten onszelf. Zolang aan deze voorwaarden voldaan worden (leuke baan, relatie, vriendschappen, bezit, prestaties etc.) is er helemaal niets aan de hand. Maar als door omstandigheden (bijv. verlies van baan, scheiding, ziekte) daar niet meer aan voldaan kan worden ontstaat er een crisis van binnenuit. Dit kan zorgen voor veel innerlijke onrust, gevoel van leegte, (emotionele) beknelling, angst voor afwijzing, zelfafwijzing etc.

A star can’t shine without darkness!

– unknown –

Inhoud training

Psychosynthese gaat ervan uit dat ieder mens bestaat uit een BODY, MIND en SOUL. De training Soul-searching heeft als doel om je weer in contact te brengen met je ware natuur, die al volmaakt is van zichzelf maar volledig bedekt wordt door onze persoonlijkheid.

De weg om dichterbij je ware natuur te komen begint bij aanwezig zijn in het hier-en-nu door te zitten, bewust te zijn van alles wat je op dit moment ervaart, zonder daar iets aan te veranderen én zonder te oordelen. Je zoomt als het ware even uit, leunt achterover en kijkt als een ‘waarnemer’ naar je huidige ervaring: je hebt gedachten, gevoelens, rolpatronen en een lichaam MAAR je bént deze niet! Het zijn allemaal verschijnselen in je bewustzijn, een hele stroom van ervaringen die je gewoon laat gaan. En JIJ bent de waarnemer van al die gedachtes, al die gevoelens, al die rolpatronen en al die lichaamssensaties, die helder kijkt naar alles wat je denkt én liefdevol omarmt voor alles wat je voelt.

Problemen (of lijden) ontstaan wanneer we denken dat we onze gedachten, gevoelens, rolpatronen en ons lichaam ZIJN, en het ‘goud’ (ware liefde, innerlijke vrede, vreugde) eronder vergeten. Door dit in te zien en te ervaren ga je meer leven vanuit innerlijke rust én met meer vriendelijkheid voor jezelf en anderen!! Waarden die van binnenuit gevoeld gaan worden.

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi –


Zoek je

  • Contact herstellen met je ware natuur; dat wat je in oorsprong bent
  • Herkennen van identificatie (=samenvallen) met de inhoud van je geest (drukke gedachten en beklemmende emoties), rolpatronen en je lichaam
  • Leren dis-identificeren (=niet samenvallen) met de inhoud van je geest (drukke gedachten en beknellende emoties), rolpatronen en je lichaam
  • Omgaan met pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens
  • Herkennen van je eigen verzet tegen pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens

De hand-outs van de training zijn opgebouwd volgens het boek ‘Gevallen in de armen van God’ van Megan Don, dat is gebaseerd op ‘de Innerlijke Burcht’ van Teresa van Avila. In dit boek vertaal ik persoonlijk ‘God’ meer als het universum of de Bron waarmee iedereen verbonden is. Ik heb tot nu toe geen ander geschikt boek gevonden die de innerlijke weg naar de Ziel op zo’n heldere, liefdevolle manier beschrijft. Het boek kun je als naslagwerk, naast de hand-outs lezen maar is niet strikt noodzakelijk. De ervaringen in de les en de hand-outs geven voldoende materiaal tot bewustwording. Daarnaast zullen we werken met eenvoudige meditaties, bewustwording- en visualisatie-oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld om los te komen van beperkende banden van onze persoonlijkheid en het contact te herstellen met je ware natuur. Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.