De training Zelf-bewustzijn is een verdiepende training en geschikt voor iedereen die interesse heeft om Je-Zelf meer te ‘ont-wikkelen’. In de training word je je bewust dat er een groot verschil zit tussen wie jij in ‘Essentie’ bent en wie jij als individu geworden bent. In je volwassen leven zijn die 2 sporen uit elkaar gaan lopen.

Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.

– Eckhart Tolle-

Het 1e spoor is de vorm dimensie, oftewel de IK-persoonlijkheid: onze persoonlijkheid wordt gevormd door alles wat we gedurende ons leven hebben meegemaakt. Van jongs af aan leren we ons aan te passen aan de wensen en eisen uit onze opvoeding, sociale omgeving, culturele achtergronden etc. Hierin speelt een lichaam met gedachten en gevoelens een soort rol, dat beschouw je als je ‘ego’, als jezelf. We gaan op zoek naar liefde, erkenning, eigenwaarde, geluk en veiligheid buiten onszelf. Zolang aan deze voorwaarden voldaan worden (leuke baan, relatie, vriendschappen, bezit, prestaties etc.) is er helemaal niets aan de hand. Maar als door omstandigheden (bijv. verlies van baan, scheiding, ziekte) daar niet meer aan voldaan kan worden ontstaat er een crisis van binnenuit. Dit kan zorgen voor veel innerlijke onrust, gevoel van leegte, (emotionele) beknelling, angst voor afwijzing, zelfafwijzing etc.

A star can’t shine without darkness!

– unknown –

Het 2e spoor is de vormloze dimensie, wie JIJ in ‘Essentie’ bent, je authentieke Zelf. Het is je eigen spirituele, onsterfelijke kant, die al ‘heel’ is van zichzelf. Een diepere dimensie in jou, die geen vorm heeft. Deze vormloze staat van bewustZijn is een bron van stilte, ruimte, bewuste aanwezigheid, onvoorwaardelijke liefde, innerlijke vrede, vreugde etc. Waarden die door oefening van binnenuit gevoeld gaan worden.

You are not a drop in the ocean.

You are the entire ocean, in a drop

– Rumi –

Inhoud training

Psychosynthese gaat ervan uit dat ieder mens bestaat uit een BODY, MIND en SOUL. De kunst van bewust leven is om een balans te vinden tussen de twee staten van bewustzijn. Dit is waar de training Zelf-bewustzijn over gaat, het verder onderzoeken van de vorm en vormloze dimensie, de ‘Ik-Zelf relatie’.

De weg om dichterbij je authentieke Zelf, je Essentie te komen begint bij aanwezig zijn in het hier-en-nu door te zitten, bewust te zijn van alles wat je op dit moment ervaart, zonder daar iets aan te veranderen én zonder te oordelen. Je zoomt als het ware even uit, leunt achterover en kijkt als een ‘waarnemer’ (getuige) naar je huidige ervaring: je hebt gedachten, gevoelens, rolpatronen en een lichaam MAAR je bént deze niet! Het zijn allemaal verschijnselen in je bewustzijn, een hele stroom van ervaringen. En JIJ bent de waarnemer van al die gedachtes, al die gevoelens, al die rolpatronen en al die lichaamssensaties, die helder kijkt naar alles wat je denkt én liefdevol omarmt voor alles wat je voelt (vormloze dimensie).

Problemen (of lijden) ontstaan wanneer we denken dat we onze gedachten, gevoelens, rolpatronen en ons lichaam zijn (vorm dimensie) en onze Essentie erachter vergeten (vormloze dimensie). Door dit in te zien en te ervaren ga je meer leven vanuit innerlijke rust én met meer vriendelijkheid voor jezelf en anderen!!

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi –


Zoek je

  • Zoeken naar een balans tussen de twee staten van bewustzijn, de vorm en vormloze dimensie, oftewel de ‘Ik-Zelf relatie’
  • Herkennen van identificatie (=samenvallen) en leren dis-identificeren (=niet samenvallen) met de inhoud van je geest (drukke gedachten en beklemmende emoties), rolpatronen en je lichaam
  • Omgaan en toelaten van pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens
  • Herkennen van je eigen verzet tegen pijnlijke, (beknellende) emoties, gevoelens

De hand-outs van de training zijn opgebouwd volgens het boek ‘Gevallen in de armen van God’ van Megan Don, dat is gebaseerd op ‘de Innerlijke Burcht’ van Teresa van Avila. In dit boek vertaal ik persoonlijk ‘God’ meer als het universum of de Bron waarmee iedereen verbonden is. Ik heb tot nu toe geen ander geschikt boek gevonden die de innerlijke weg naar de Essentie (of Ziel) op zo’n heldere, liefdevolle manier beschrijft. Het boek kun je als naslagwerk, naast de hand-outs lezen maar is niet strikt noodzakelijk. De ervaringen in de les en de hand-outs geven voldoende materiaal tot bewustwording. Daarnaast zullen we werken met eenvoudige meditaties, bewustwording- en visualisatie-oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld om los te komen van beperkende banden van onze persoonlijkheid en het contact te herstellen met je Essentie, je authentieke Zelf. Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.