Ieder mens is uniek en wordt geboren met een eigen authentieke zelf, je ware natuur. Het is je eigen spirituele, onsterfelijke kant oftewel je Ziel. Je kunt de Ziel vergelijken met ‘goud dat in gesteente zit’.

Veel mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van de Ziel (Zelf) en leven op het niveau van de persoonlijkheid, je ego-identiteit met gedachten, gevoelens en een lichaam. Wensen en eisen uit onze opvoeding, sociale omgeving, culturele achtergronden etc. leiden vaak tot aanpassing. Hoe meer we leven naar die aanpassing, hoe verder we verwijderd raken van onze Ziel. We gaan op zoek naar liefde, erkenning, geluk en veiligheid buiten onszelf en raken steeds verder afgescheiden van wie we in werkelijkheid zijn. Met als gevolg dat onze ware natuur (Ziel) die al volmaakt is van zichzelf, volledig bedekt wordt door onze persoonlijke ego-identiteit. Om onszelf te beschermen en de daarbij behorende pijn (angst voor afwijzing, zelfafwijzing) niet te willen voelen, ontwikkelen we onze eigen verdedigingsmechanismen in de vorm van (on)bewuste gedrag- en/of rolpatronen (bijv. een harde werker, perfectionist, aanpasser, pleaser e.d.). Dit kan zorgen voor veel innerlijke onrust, gevoel van leegte, gevoel geleefd te worden etc.

A star can’t shine without darkness!

– unknown –

Psychosynthese gaat ervan uit dat de mens naast een lichaam en een persoonlijkheid, óók een Ziel heeft. De Ziel (Zelf) staat in verbinding met zowel je persoonlijkheid (ik) als de universele Bron waaruit we zijn ontstaan en waarmee iedereen verbonden is. De Bron waar alle levensenergie uit voortkomt en naar terugkeert. Deze Bron staat voor onvoorwaardelijke, universele liefde. Hoe die Bron ervaren of beleefd wordt, is voor iedereen verschillend. Er worden vele beelden en symbolen hiervoor gebruikt. 

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi –

De training Soul-searching gaat de verstoring in de ‘ik-Zelf relatie’ (waarnemer-Ziel relatie) verder onderzoeken. De weg om dichterbij je Ziel te komen gaat altijd door de ego-lagen van de persoonlijkheid en VIA het volledig doorvoelen van pijnlijke emoties,  inclusief je eigen verzet. Door dit nader te onderzoeken maak je je los van je persoonlijke identificaties: je hebt gedachten, gevoelens en een lichaam maar je bent deze gedachten, gevoelens en lichaam NIET!! JIJ bent de waarnemer, die liefdevol en zonder oordeel dit kan waarnemen. Zo overstijg je je ego-persoonlijkheid en kom je in een ruimere staat van Zijn, gewaarzijn, dichtbij je Ziel, die een bron van liefde, vrede, eigenwaarde, innerlijk weten, kracht en wil is. Je gaat meer leven vanuit innerlijke rust én met meer vriendelijkheid voor jezelf en anderen!!

The wound is the place where the Light enters you.

– Rumi –

Inhoud training

Heb je een mindfulnesstraining en mindfulness met compassie gevolgd én ben je toe aan meer zelfontwikkkeling? De training Soul-searching is een verdiepende training waarbij de volgende vragen aan bod komen:

  • Is intuïtie het kompas van onze Ziel?
  • Wat is een onze Ziel eigenlijk?
  • Bepaalt onze Ziel wie we zijn en welke keuzes we maken?

Tijdens de training werken we met het boek ‘Gevallen in de armen van God’ van Megan Don, dat is gebaseerd op het boek ‘de Innerlijke Burcht’ van Teresa van Avila. Dit boek geeft op een heldere, liefdevolle manier de innerlijke weg naar de Ziel weer, waarbij ik persoonlijk ‘God’ meer zie als de universele Bron waarmee iedereen verbonden is. Daarnaast zullen we werken met eenvoudige meditaties, bewustwordings- en visualisatie-oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld om los te komen van beperkende banden van onze persoonlijkheid om daardoor meer innerlijke rust en persoonlijke vrijheid te ervaren. Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.