De training Soul-searching is een verdiepende training en geschikt voor iedereen die interesse heeft om zich in spiritualiteit te verdiepen en te ontwikkelen.

Ieder mens is uniek en wordt geboren met een eigen authentieke Ziel (Hogere Zelf). Het is je eigen spirituele, onsterfelijke kant die al volmaakt is van zichzelf. Je kunt de Ziel vergelijken met ‘goud dat in gesteente zit’. Het is een belangrijk onderdeel van je spirituele pad om erop te vertrouwen dat jouw essentie goud is – en ook het goud in anderen te zien.

Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.

– Eckhart Tolle-

Veel mensen leven op het niveau van de persoonlijkheid. Wensen en eisen uit onze opvoeding, sociale omgeving, culturele achtergronden etc. leiden vaak tot aanpassing. We bouwen onbewust muurtjes ter verdediging om ons heen gaan op zoek naar liefde, erkenning, eigenwaarde, geluk en veiligheid buiten onszelf. Zolang aan deze voorwaarden voldaan wordt (leuke baan, relatie, vriendschappen etc.) is er helemaal niets aan de hand. Maar als door omstandigheden (bijv. verlies van baan, scheiding, ziekte) daar niet meer aan voldaan kan worden ontstaat er een crisis van binnenuit. Dit kan zorgen voor veel innerlijke onrust, gevoel van leegte, (emotionele) beknelling, angst voor afwijzing, zelfafwijzing etc.

A star can’t shine without darkness!

– unknown –

Inhoud training

Psychosynthese gaat ervan uit dat ieder mens naast een lichaam en geest (gedachten, emoties) óók een Ziel (Hogere Zelf) heeft. De training Soul-searching heeft als doel het herkennen en het ontwikkelen van onze Ziel (Hogere Zelf), die al volmaakt is van zichzelf maar volledig bedekt wordt door onze persoonlijkheid. De weg om dichterbij de Ziel te komen gaat altijd VIA het hart. Door te oefenen in ontspannen leren ‘ZIJN’ met alles wat je op dit moment ervaart, zonder daar iets aan te veranderen én zonder te oordelen. Je zoomt als het ware even uit en kijkt als een soort ‘waarnemer’ naar je huidige ervaring: je hebt gedachten, gevoelens, rolpatronen en een lichaam MAAR je bént deze niet! Je bent de waarnemer! Het lijden begint wanneer we denken dat we onze gedachten, gevoelens, rolpatronen en ons lichaam zijn, en het ‘goud’ eronder vergeten. Dat we ook liefde zijn. Door dit in te zien en te ervaren ga je meer leven vanuit innerlijke rust én met meer vriendelijkheid voor jezelf en anderen!! Waarden die van binnenuit gevoeld gaan worden.

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi –

Zoek je

  • Herkennen en ontwikkelen van je Ziel (Hogere Zelf)
  • Herkennen van identificatie (=samenvallen) met je gedachten, gevoelens, rolpatronen en je lichaam als oorzaak van lijden
  • Leren dis-identificeren (=niet samenvallen) met de inhoud van je geest: drukke gedachten en beknellende emoties
  • Leren omgaan met je pijnlijke, (beknellende) emoties

Tijdens de training werken we met het boek ‘Gevallen in de armen van God’ van Megan Don, dat is gebaseerd op het boek ‘de Innerlijke Burcht’ van Teresa van Avila. Dit boek geeft op een heldere, liefdevolle manier de innerlijke weg naar de Ziel weer, waarbij ik persoonlijk ‘God’ meer zie als de universele Bron waarmee iedereen verbonden is. Daarnaast zullen we werken met eenvoudige meditaties, bewustwording- en visualisatie-oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld om los te komen van beperkende banden van onze persoonlijkheid om daardoor meer innerlijke rust en persoonlijke vrijheid te ervaren. Ervaring met meditatie is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.