De filosofie van Louise Hay was mijn inspiratiebron om deze training Zelf-liefde te ontwikkelen. Haar bestseller ‘Je kunt je leven helen’ is een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke groei en heeft al duizenden mensen wereldwijd geholpen een meer kwalitatief leven te ontwikkelen en meer liefde en overvloed in hun leven te brengen.

In de training Zelf-liefde wordt haar filosofie meegenomen en aangevuld met kennis van andere (spirituele) leraren. Er wordt verdiepend gewerkt en je gaat Je-Zelf nog meer te ‘ont-wikkelen’. Deze training brengt een onmiddellijke transformatie teweeg. Jouw openheid en jouw bereidheid om praktische oefeningen te willen doen zijn voldoende om gewenste veranderingen in jezelf door te voeren. Je groeit naar meer zelfvertrouwen en persoonlijk geluk. Een ontdekkingstocht naar jezelf met als doel de beste versie van jezelf te zijn!!

Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.

– Eckhart Tolle-


Inhoud training

We zoeken ons hele leven naar liefde
en we vergeten dat we zelf liefde zijn

– Naomi Rademaker-

De training Zelf-liefde is een verdiepende vervolgtraining op Mindfulness en/of Zelfcompassie. Het is wenselijk om enige ervaring te hebben met meditatie. Voor meer informatie over meditatie verwijs ik naar mijn Mindfulness training.

In de training Zelf-liefde wordt verdiepend gewerkt met een variatie aan oefeningen, die je inzicht geven over jezelf, meer inzicht in hetgeen je afremt, loslaten van oude stukken en te komen tot een nieuw verhaal voor jezelf.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. zelfcompassie, affirmaties, spiegelwerk, spiritualiteit, structuur van je zelfbeeld, familiedynamiek, vergeving van anderen, zelfvergeving. Er is veel ruimte voor uitwisseling, maar het proces is individueel binnen een veilige groep.

Je zult meer uit de training halen als je ook thuis oefent, liefst dagelijks. Zelf-liefde kan je alleen leren door er dagelijks mee bezig te zijn. Daarnaast ontvang je na elke bijeenkomst een korte hand-out om thuis na te lezen.

We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within.

– Rumi-


Zoek je

  • positieve, steunende houding voor jezelf leren ontwikkelen
  • handvatten om van jezelf te leren houden en jezelf volledig leren omarmen
  • op het lijf geschreven affirmaties leren maken
  • structuur van je zelfbeeld begrijpen en doorbreken van een negatief zelf-geloof
  • herkennen en ombuigen van oude negatieve overtuigingen (bijv. zelfafwijzende gedachten)
  • beter leren omgaan met moeilijke emoties
  • spiritueel bewustzijn ervaren
  • begrijpen hoe een familiesysteem werkt 
  • stappen leren maken in vergeving, acceptatie, loslaten


Mogelijkheden

De training Zelf-liefde zal om de 3 weken bij mij thuis gegeven worden. Deze training kan evenals Mindfulness ook gegeven worden in een groep (maximaal 4 deelnemers), together of individueel.